Om Pus i Hus

Pus i Hus er en frivillig organisajon som består av ulønna ildsjeler som hjelper dyr , i hovedsak katter i nød. De kattene som ikke har noen andre. De som er dumpet, forlatt eller født utendørs. Vi jobber for at dyr skal behandles med respekt og nestkjærlighet.

Vi setter dyreness rettigheter og levevilkår i fokus, og jobber for at dyr skal få et verdig, godt liv. Organisasjonen skal så langt det er mulig ut fra de tilgjengelige ressurser, ta vare på og omplassere dyr som har behov for nye hjem.

Vi arbeider for at dyr skal beskyttes av loven og gis samme respekt uavhengig av alder, kjønn, utseende, helsetilstand.

Organisasjonen skal spre kunnskap om dyrevern, dyrs behov og velferd, arbeide for at vilkårlig og unødig avlivning av dyr ikke finner sted.

Dyrevelferdsloven - alle har hjelpelpikt:

§ 4. HJELPEPLIKT

"ENHVER SOM PÅTREFFER ET DYR SOM ÅPENBART ER SYKT, SKADET ELLER HJELPELØST, SKAL SÅ LANGT MULIG HJELPE DYRET. DERSOM DYRET ER ET DYR FRA DYREHOLD ELLER STORVILT, OG DET IKKE ER MULIG Å YTE GOD NOK HJELP, SKAL EIEREN ELLER POLITIET VARSLES UMIDDELBART."

Alt arbeidet vi gjør er på frivillig basis. Vi mottar ikke lønn eller godtgjørelser. Alle donasjoner/gaver går uavkortet til dyrene.

Pus i Hus har ingen myndighet i saker der det er en kjent eier. I slike saker må du kontakte Mattilsynet . Du kan være anonym. Ikke vær redd for å si ifra hvis du vet om dyr i nød.

En katt blir ikke mindre hjemløs eller sulten av å bare fortsette å være ute.
Men den blir redd, kald, sulten og syk....

Login
© 2020 - 2024 PUS I HUS, DYREVERN AGDER Orgnr. 925270903